"Ulita je otevřený a zábavný svět
s přátelským prostředím pro každého"

Školka


Centrum pro předškolní děti Šnečci je koncipováno jako služba pro rodiče a děti ve věku
3 – 5  let ve stávající situaci nedostačující kapacity předškolních zařízení. Jeho úkolem je zajišťovat v dopoledních hodinách kvalitní celotýdenní programy pro předškolní děti. Obsah projektu je inspirován Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání (zahrnuje aktivity výtvarné, hudební, pohybové, dramatické, aktivity zaměřené na rozvoj řeči, tvořivosti a poznání).

Kapacita CPD čítá max. 15 dětí vč. 5 dětí cizinců ze zemí mimo EU, pro které jsou vyhrazena místa v rámci Projektu na podporu integrace. Pro tyto děti je k dispozici také speciálně vyškolený asistent.

    
 
V našem malém kolektivu se zaměřujeme také na usnadnění adaptace dětem, pro které by byl vstup do velkého kolektivu nepřiměřenou zátěží. V rámci možností preferujeme individuální přístup, zaměřujeme se také na rozvoj komunikačních schopností a nepodceňujeme ani řešení konfliktů a těžkostí, které děti prožívají stejnou (ne-li větší) měrou jako my – dospělí.
 
Ve školním roce, po skončení období adaptace, podnikáme s dětmi výlety do okolí, v zimních měsících navštěvujeme 1x týdně solnou jeskyni, alespoň jednou do měsíce navštívíme divadelní představení a dovolí-li to podmínky, rády se s dětmi vypravíme i do Zoologické zahrady.
 
O vaše děti se u nás postarají tři zkušené lektorky:

Michaela Čemusová, Klára Taxová a Tereza Procházková 
 

Kontakt:  

snecci@ulita.cztel.: 222 990 330, 606 611 920

          
Sdílejte s přáteli!
Odběr novinek
Podporují nás
Kontakt
222 990 330
606 611 920
DDM Praha 3 - Ulita
Na Balkáně 2866/17a
130 00 Praha 3