"Ulita je otevřený a zábavný svět
s přátelským prostředím pro každého"

Školka


Centrum předškolních dětí a zahradní třída

 

Příroda - přátelství - respekt - individuální přístup - kreativita - pohyb


Centrum pro předškolní děti je koncipováno jako služba pro rodiče a děti ve věku 3 – 5  let ve stávající situaci nedostačující kapacity předškolních zařízení (nástup před třetími narozeninami je řešen individuálně).

Jeho úkolem je zajišťovat v dopoledních hodinách kvalitní celotýdenní programy pro předškolní děti. Obsah projektu je inspirován Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání (zahrnuje aktivity výtvarné, hudební, pohybové, dramatické, aktivity zaměřené na rozvoj řeči, tvořivosti a poznání).
V našem malém kolektivu, kdy kapacita třídy je max. 15dětí, se zaměřujeme také na usnadnění adaptace dětem, pro které by byl vstup do velkého kolektivu nepřiměřenou zátěží. V rámci možností preferujeme individuální přístup, zaměřujeme se také na rozvoj komunikačních schopností a nepodceňujeme ani řešení konfliktů a těžkostí, které děti prožívají stejnou (ne-li větší) měrou jako my – dospělí.

Ve školním roce, po skončení období adaptace, podnikáme s dětmi výlety do okolí, navštěvujeme divadlo, pravidelně se scházíme s pejskem Lucky na dětskou canisterapii a v zimních měsících nabízíme lyžařskou přípravku v nedalekém skiareálu Chotouň.

 
 

Třída – Šnečci
Jsme tradiční třída Centra předškolních dětí, pro děti od 3-6let, fungujeme každý den od 8:00 do 12:30. Naše třída čítá maximálně 15 dětí pod vedením 2 zkušených pedagogů.

V dopoledních programech od pondělí do pátku si děti mohou vyzkoušet cvičení a pohybové hry, hraní divadélka, výtvarné tvoření různými technikami, zpívání, vzdělávací a naučné hry, dále rozvoj poznání a spolupráci s vrstevníky.
V rámci DDM Ulita máme k dispozici velkou řadu pomůcek ať už sportovních, hudebních či na tvoření. Ve Šnečkách se snažíme vést děti k samostatné obsluze, využívání slovíček prosím či děkuji a k vyjádření pomoci. Výhodou je malý kolektiv dětí, který nám umožňuje individuálnější přístup.
 
Lektorky: Tereza Procházková a Klára Taxová


  

 
Zahradní třída – Lištičky
Jsme zahradní třída Centra předškolních dětí, pro děti od 3 do 6 let, fungujeme každý den od 8:00 do 12:30. Naše třída čítá maximálně 15 dětí pod vedením 2 zkušených pedagogů.
 

Co znamená zahradní třída? 

Celé dopoledne trávíme s dětmi venku na zahradě DDM Ulita, nebo v jejím okolí (lesopark Krejcárek, hřiště na Balkáně…). Jako zázemí nám slouží vytápěný stan, ve kterém se nachází hračky pro děti, a také zde svačíme. Při velké nepřízni počasí máme možnost využít zázemí DDM Ulita, jako je výtvarný ateliér, malý a velký sál, hernička apod., pro tyto případy je tedy nutné dítě vybavit i oblečením a obuví dovnitř (viz. článek o oblečení).

Děti se v naší školce naučí jak pečovat o zvířátka v zimě, postaví si své vlastní krmítko, o Vánocích nazdobí stromeček správným příkrmem pro zvířata. Také se naučí starat o záhonek, a jak pěstovat zeleninu a mnoho dalšího. Pravidelně nás také navštěvuje canisterapeutický pes. Samozřejmě nevynecháme ani kulturní akce jako je návštěva divadla či výlet. 

Snažíme se děti naučit základní poznatky o přírodě a její ochraně, rozvíjet jejich kreativitu a fantazii. Pobyt venku dětem umožňuje přirozený rozvoj pohybových dovedností a v neposlední řadě posiluje jejich obranyschopnost organismu. 

 

Co s sebou a na sebe Oblečení - Lištičky.docx 

Lektorky: Andrea Biliková a Tereza Kopřivová
  
  
 

Harmonogram CPD:

8:00 – 9:00 příchod, volná hra
9:00 – 10:00 volná hra dětí, hry v kroužku
10:00 – 10:30 úklid, svačina
10:30 – 12:00 řízená činnost
12:00 – 12:30 volná hra, odchod

 

      
 

Provozní informace:

Provozní doba: pondělí-pátek 8:00-12:30

Ceník:

- 1200 Kč / měsíc
- 800 Kč / 5 vstupů (platnost 1měsíc)

Platba probíhá vždy na začátku měsíce. V případě, že rodič neuhradí požadovanou částku, nelze rezervovat místo ve třídě.

Přihlašování probíhá e-mailem nebo osobně v CPD.


Kontakt:  

snecci@ulita.czlisticky@ulita.cz
tel.: 222 990 330, 774 728 642

 

                            

Sdílejte s přáteli!
Odběr novinek
Podporují nás
Kontakt
222 990 330
606 611 920
DDM Praha 3 - Ulita
Na Balkáně 2866/17a
130 00 Praha 3