"Ulita je otevřený a zábavný svět
s přátelským prostředím pro každého"

Vědomostní soutěže

Pythagoriáda 6,7,8,9
7.12.2021
Matematika Z5,Z9
26.1.2022
Německý jazyk I.A, II.A
8.2.2022
Německý jazyk I.B, II.B, III.A
9.2.2022
Anglický jazyk I.A,I.B
15.2.2022
Anglický jazyk II.A
16.2.2022
Anglický jazyk II.B, III.A
17.2.2022
Zeměpis A,B,C,D
23.2.2022
Chemie D
4.3.2022
Dějepis I., II.
16.3.2022
Fyzika E,F,G
23.3.2022
Český jazyk I., II.
29.3.2022
Biologie C
11.4.2022
Matematika Z6,Z7,Z8
12.4.2022
Biologie D
22.4.2022

VĚDOMOSTNÍ SOUTĚŽE

Soutěže vyhlašuje každoročně Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
Jsou určeny žákum základních škol a víceletých gymnázií. Garanci za ni přebírá Magistrát hl. m. Prahy a z jeho pověření Dům dětí a mládeže Praha 3 - Ulita zajišťuje organizaci v obvodu Prahy 3.

Podle propozic vydaných MŠMT se soutěže konají ve školních kolech, která organizují školy, a dále v kolech obvodních, krajských a celostátním, jež jsou organizována koordinátory určenými MŠMT a MHMP.


Garantem vědomostních soutěží za DDM Praha 3 - Ulita je Eva Němcová,
tel. 222 990 330, e-mail: eva.nemcova@ulita.cz 

Sdílejte s přáteli!
Odběr novinek
Podporují nás
Kontakt
222 990 330
606 611 920
DDM Praha 3 - Ulita
Na Balkáně 2866/17a
130 00 Praha 3