"Ulita je otevřený a zábavný svět
s přátelským prostředím pro každého"

Základy designového myšlení


Lektor: Iva Adlerová

Termín konání: PO 17:40-19:40
Místo konání: DDM Praha 3 - objekt Ulity Na Balkáně 17a
Věk: 17-35 let
V ceně zahrnuto: výtvarný materiál
Cena rok: 3700,- Kč
Cena 1. pololetí: 2050,- Kč
Cena 2. pololetí: 2050,- Kč
Osvojte si hravě základy kreativního designového myšlení, které umožňuje inovativně a úspěšně řešit problémy, ať už se týkají studia, osobního života nebo profese.

Design jako proces tvoří dva kroky: zjištění a identifikace problému a hledání a ověřování řešení. Na stejném principu staví i jakékoliv studium nebo výzkum. A vždy vyhrává ten, kdo používá tvůrčí způsob myšlení a nepohybuje se jen ve vyjetých kolejích.
Ideální pro trénink takového myšlení jsou tvůrčí (artefiletické) techniky, které poskytují dostatek možností pro vytváření téměř nekonečného množství variant řešení v celé škále od umírněných až po naprosté úlety a sci-fi a poskytují i způsob, jak rozeznat variantu optimální.

Kurz nabízí ochutnávku myšlení v analogiích, práce s asociací, intuicí, imaginací, to všechno v tvůrčích technikách (malba, kresba, pohyb, hudba) v balíčku s mírnou dávkou sebeprezentace.

Lektorka: Iva Adlerová
Původní profesí molekulární genetik a virolog, se znalostním základem přírodních věd, další studium psychologie, grafologie a artefiletiky (Institut Gestalt terapie, kurzy arteterapie a artefiletiky certifikát AKVŠ/akreditace MŠMT, úvod do psychologického koučování PedF UK). Jako šéfredaktorka a lektorka se věnovala vědeckému publikování na ČVUT a na ÚISK FF UK i popularizaci vědy (časopis 21. století). V posledních letech se věnuje lektorské a konzultační činnosti propojené s artefiletikou, věnované rozvoji zdravé individuality a tvůrčího myšlení.

www.adlerova.cz
Sdílejte s přáteli!
Odběr novinek
Podporují nás
Kontakt
222 990 330
606 611 920
DDM Praha 3 - Ulita
Na Balkáně 2866/17a
130 00 Praha 3