"Ulita je otevřený a zábavný svět
s přátelským prostředím pro každého"

Pěvecká dílna - 1.-3. tř.


Lektor: Sylvie Mlynarczyková

Termín konání: PO 17:00-17:45
Místo konání: DDM Praha 3 - objekt Ulity Na Balkáně 17a
Věk: 6-9 let
Cena rok: 1450,- Kč
Cena 1. pololetí: 800,- Kč
Cena 2. pololetí: 800,- Kč
Kroužek funguje jako výběrový, děti projdou kratičkou a velmi snadnou zkouškou hudebnosti. Poté
společně připravují program na vystoupení. Pěvecká dílna je koncipovaná jako hudební soubor, kde
děti zábavnou formou rozšiřují své vokální, instrumentální a hudebně pohybové dovednosti.
Metodika vychází z Orffovy školy, ale je přizpůsobená našemu prostředí. Důraz je kladen především
na správné používání dechu a hlasu.

Kroužek lze spojit s projektem Na kroužky s Ulitou!
Sdílejte s přáteli!
Odběr novinek
Podporují nás
Kontakt
222 990 330
606 611 920
DDM Praha 3 - Ulita
Na Balkáně 2866/17a
130 00 Praha 3